สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมอาเซียนรับมือโรคอุบัติใหม่

สุขภาพ.jpg2

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าว ASEAN Vaccine Network Consultation Meeting on Regional Vaccine Manufacturing Development

ภาพรวมของการจัดประชุม และโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือด้านวัคซีนของอาเซียนในระยะต่อไปว่าประเทศไทย โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ผลักดันแนวคิดการยกระดับวัคซีนสู่เวทีสากล ก่อนจะมีการระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่รัฐบาลยังยกระดับให้สถาบันวัคซีนฯ เป็นความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องของวัคซีน มีการทำภารกิจต่อเนื่อง จนถึงปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ได้แถลงต่อทุกประเทศว่า ต้องเห็นความสำคัญของวัคซีน

ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 แม้จะผ่านช่วงต่างๆจนมาถึงการผ่อนคลายแล้ว แต่เราอาจเจอโรคอุบัติใหม่อื่นๆได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ สำหรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV ที่ขาดแคลนจนทำให้เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ไม่ได้ฉีด 2 ปีนั้น ขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างคลี่คลาย และมีซัพพลายเข้ามามากขึ้น และข่าวดีคือ ประเทศจีนมีการผลิตวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนและได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกแล้ว 1 ตัว ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนของ อย.ไทย ก็จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่ม นอกจากนี้ สถาบันวัคซีนฯ จะทำความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน HPV ของจีน เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนวัคซีนในระยะยาว

สุขภาพ.jpg2